Ing. Miloš Krump: Listové formace
V průběhu ontogeneze se na rostlině vytvářejí různě typy listů, které se liší tvarem, funkcí a dobou trvání. Mezi listové formace patří děloha, šupiny, lupenité listy, listeny a listence.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Děloha (cotyledones)
Dělohy se svým tvarem většinou liší od prvních pravých listů. Podle toho jestli jsou při klíčení dělohy vynášeny nad povrch půdy nebo zůstávají pod zemí se rozlišuje epigeické klíčení a hypogeické klíčení.

Šupiny (cataphylla)
Šupiny jsou nejčastěji drobné šupinovité nezelené listy, které vyrůstají na podzemních stoncích nebo při bázi v dolní části stonku nebo na bázi postranních větví.

Lupenité listy (folia)
Lupenité listy jsou různého tvaru i konzistence a vyznačují se asimilační a transpirační funkcí.

Listeny (bracteae)
Listeny jsou útvary, které vznikají v oblasti květenství, v jejich paždí vyrůstá květ nebo květenství. Listeny u čeledi Poaceae se nazývají plevy a pluchy, které jsou u některých druhů trav zakončeny osinou.

Listence (prophylla)
Listence jsou drobné útvary, které vyrůstají párovitě na květní stopce. U Carex se přeměňuje v tzv. mošničku, která obaluje vlastní plod.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.