Ing. Miloš Krump: Metamorfózy listu
Mezi tzv. modifikace, či metamorfózy listů patří:
-    cibule, což jsou zdužnatělé orgány pouze listového či stonkového charakteru
       •    plná (je složená z jednoho dužnatého listu, např. Allium ursinum)
       •    sukničná (skládá se ze zdužnatělých bází listů, např. Allium cepa)
       •    šupinovitá (zdužnatělé drobné šupiny jsou uspořádány na kuželovém podpučí, typické např. pro Lilium)
       •    složená (je typická pro Allium sativum, kde v paždí šupin jsou cibulky sestavené kolem své osy)
-    listové trny jsou typické u rostlin z aridních oblastí, např. zástupci z čeledi Cactaceae
-    listové ostny se vytvářejí z listových úkrojků členěných listů, např. Cirsium arvense  nebo Carduus acanthoides
-    listové úponky slouží rostlinám k přichycení k opoře, např. Lathyrus sativus nebo Pisum sativum
-    listy přizpůsobené k lapání kořisti jsou typické pro masožravé rostliny (např. Drosera rotundifolia, či Nepenthes alata)
-    dužnaté listy sukulentů slouží jako zásobárna vody (např. zástupci z čeledi Crassulaceae)
-    u některých epifytních rostlin jsou vytvořeny tzv. zavlažovací listy, typické u čeledi Bromeliaceae

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.