cz
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - kmen (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - kmen (Picea breweriana)
Ing. Miloš Krump: Smrk Brewerův - Picea breweriana
Picea breweriana pomalu roste a vytváří kuželovitou korunu s vodorovnými větvemi a záclonovitě splývajícími větvičkami. Jehlice jsou poměrně delší, modrozelené a tenké, odstávají na všechny strany. Z hlediska pěstování je zcela náročný na půdu a vláhu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Marie Fárová: Smrk Brewerův - Picea breweriana
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Dendrologická zahrada Průhonice
cz
Smrk Brewerův - habitus (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - habitus (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)