Ing. Miloš Krump: Ratibida - Ratibida pinnata
Synonyma: Lepachys pinnata, Rudbeckia pinnata

Ratibida pinnata je asi 120 cm vysoká vzpřímeně rostoucí větvená rostlina z čeledi Asteraceae se zpeřenými, na okraji zubatými modravě zelenými listy a s kopinatými řídce chlupatými lístky, které vyrůstají zejména ve spodní nevětvené části lodyhy. Během léta se objevují dlouze stopkaté úbory s jasně žlutými jazykovitými květy a terčovitými červenohnědými květy, které tvoří nápadně vejčité až kuželovité středy. Ratibida pinnata pochází ze střední části Severní Ameriky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ratibida (Ratibida pinnata)
Ratibida (Ratibida pinnata)
cz
Ratibida (Ratibida pinnata)
Ratibida (Ratibida pinnata)
cz
Ratibida (Ratibida pinnata)
Ratibida (Ratibida pinnata)