Ing. Miloš Krump: Pupalka zdobná - Oenothera speciosa
Oenothera speciosa je až 30 cm vysoká trvalka z čeledi Onagraceae, jež vytváří přízemní růžici protáhle kopinatých až kopinatých, pilovitých či peřenoklaných listů středně zelené barvy. Jednotlivé miskovité šálkovité bílé květy se vyznačují výraznou růžovou kresbou a tmavě růžovou žilnatinou se žlutými bázemi plátků. Oenothera speciosa pochází z jihozápadní oblasti USA a Mexika

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pupalka zdobná (Oenothera speciosa)
Pupalka zdobná (Oenothera speciosa)
cz
Pupalka zdobná (Oenothera speciosa)
Pupalka zdobná (Oenothera speciosa)