Ing. Miloš Krump: Rokyt cypřišovitý - Hypnum cupressiforme
Hypnum cupressiforme je asi 8 až 10 cm vysoký, zpeřeně větvený mechorost z čeledi Hypnaceae. Lístky tohoto mechorostu jsou šídlovitě zašpičatělé. Rokyt cypřišovitý roste na humózních půdách osidluje hlavně skály, kameny a báze stromů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
cz
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
cz
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)