Vladimír Vytásek: Bažanka roční (Mercurialis annua).  Jednoletá teplomilná bylina z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae). Užívá se kvetoucí nať ve formě odvaru. Používá se do sedacích koupelí při váznoucí menstruaci a při zánětu močových cest. Doba koupele by neměla přesahovat 15 minut.

Vláďa Vytásek  - Léčivé rostliny jsou zelenou lékárnou pro každého.