Ing. Miloš Krump: Tritikale - Triticosecale
Tritikale je umělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné (Triticum aestivum) a žita setého (Secale cereale). V češtině se lze také setkat s názvem žitovec.

Tritikale je jednoletá rostlina ozimého či jarního charakteru. Je samosprašné i cizosprašné, opylované větrem a odnožuje převážně na podzim i časně na jaře. V hospodářského hlediska má větší význam ozimé tritikále. Tritikale je morfologicky podobné na pšenici nebo žito. Kořeny jsou bohaté jak u žita. Květenstvím tritikale je osinatý klas, který je z hlediska tvaru na rozhraní mezi pšenicí a žitem. Vždy je asi o 3 až 4 cm delší než klas pšenice.
Editoval krumpold (24.03. 2013 18:26:32)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tritikale (Triticosecale)
Tritikale (Triticosecale)
cz
Tritikale (Triticosecale)
Tritikale (Triticosecale)
cz
Tritikale (Triticosecale)
Tritikale (Triticosecale)
Ing. Miloš Krump: Tritikale - Triticosecale
Zrno tritikale má nápadně velkou obilku, která tvarem připomíná obilku žita. U některých odrůd může být i se svraštělým povrchem.

V našich podmínkách má tritikale nedoceněnou vysokou krmnou hodnotu, která je dána vyšším obsahem nelepkových bílkovin a příznivou skladbu aminokyselin, především pak vyšším podílem lyzinu.

Biomasa tritikale se využívá jako rané zelené krmení pro hospodářská zvířata, neboť značnou předností je velké množství vytvořené hmoty a pomalejší stárnutí než u žita.

V Kanadě se tritikale pěstuje pro výrobu whisky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tritikale - zrno (Triticosecale)
Tritikale - zrno (Triticosecale)