Petr Kocna: Čilimník nízký - Chamaecytisus supinus
Čeleď: Fabaceae
Místo: Praha Albertov, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
Ing. Miloš Krump: Čilimník nízký - Chamaecytisus supinus
Chamaecytisus supinus je asi 100 cm vysoký kulovitý opadavý keř z čeledi Cupressaceae s trojčetnými zelenými listy. Koncem jara vytváří na koncích větví svazky žlutě zabarvených květů.
Čilimník nízký má svůj původ ve střední a jižní oblasti Evropy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
cz
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)