Petr Kocna: Čilimník štírokvětý - Cytisus emeriflorus
Čeleď: Fabaceae
Místo: Praha Troja, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Čilimník štírokvětý (Cytisus emeriflorus)
Čilimník štírokvětý (Cytisus emeriflorus)