Ing. Miloš Krump: Čimišník stromovitý - Caragana arborescens
Caragana arborescens je 2 až 6 m vysoký vzpřímený keř z čeledi Fabaceae. Borka je šedozelená, poměrně dlouho hladká a rozpraskaná. Dřevo má tmavé šedohnědé jádro. Trny jsou malé, jemné a slabě zdřevnatělé.
Letorosty jsou šedozelené, chlupaté, později olysalé.
Listy Caragana arborescens jsou 4 až 6jařmé s dvěma slabě zdřevnatělými pichlavými palisty. Lístky podlouhlé až eliptické, světle zelené, na líci olysalé. Zlatožluté květy se objevují v květnu až červnu a jsou umístěny po 1 až 4 na brachyblastech. Plodem je červenohnědý, lysý lusk, který obsahuje lesklé, červenohnědá semena.

Caragana arborescens pochází z východní oblasti Asie. Nejčastěji roste podél vodních toků, na skalních svazích či ve světlých lesích.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Čimišník stromovitý (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý (Caragana arborescens)
cz
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
cz
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
cz
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
cz
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
cz
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)
Čimišník stromovitý - listy (Caragana arborescens)