Petr Kocna: Čistec bahenní - Stachys palustris
Čeleď: Lamiaceae
Místo: Chotěboř

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Zdena: Čistec bahenní - Stachys palustris
Synonyma: Stachys palustris var. elliptica, Stachys palustris var. petiolata, Stachys palustris var. segetum
Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
cz
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Čistec bahenní (Stachys palustris)
Ing. Miloš Krump: Čistec bahenní - Stachys palustris
Stachys palustris je vytrvalá výběžkatá, středně vysoká rostlina z čeledi Lamiaceae se žlutavě bílými článkovanými, ztlustlými a šťavnatými oddenky. Je rostlinou medonosnou. Čistec bahenní je zařazován mezi léčivé i jedovaté rostliny.

Je hojně rozšířen po celém státě, zejména pak v nížinách a horských oblastech na vlhkých půdách. Nejčastěji roste v příkopech, na březích vodních toků a úhorech. Je indikátorem zamokřených půd.

Je rovněž životaschopnou rostlinou s velmi vyvinutou schopností generativního a vegetativního rozmnožování.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.