Marie Fárová: Pěchava Sadlérova - Sesleria sadleriana
Čeleď: Poaceae - lipnicovité
Místo: Botanická zahrada Praha Na Slupi
cz
Pěchava Sadlérova (Sesleria sadleriana)
Pěchava Sadlérova (Sesleria sadleriana)