cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
Ing. Miloš Krump: Koulenka prodloužená - Globularia bisnagarica
Koulenka prodloužená je 15 až 30 cm vysoká vytrvalá rostlina z čeledi Globulariaceae s poměrně krátkým oddenkem a přízemními listy v růžici. Drobné dvoupyské květy jsou uspořádané v hustých kulovitých hlávkách. Koruna má modrou barvu, někdy však mohou být zbarveny jak dorůžové tak i bílé barvy.

Kouklenka se nejlépe hodí do skalek, koryt či na zídky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)