Ing. Miloš Krump: Průhonický park
Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, jež využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka. K výsadbě použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenýmicizokrajnými dřevinami.
Z hlediska významu umělecko-historického je tento park o rozloze 250 ha cenný i dendrologicky, neboť sbírka domácích a cizokrajných dřevin čítá okolo 1 600 druhů.  Za povšimnutí stojí také zajímavá sbírka rododendronů, která má okolo 8 000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

Průhonický park je Národní kulturní památkou a rovněž památkou UNESCO.

V současné době o park pečuje Správa průhonického parku Botanického ústavu Akademie věd ČR. Botanický ústav AV ČR pokračuje v zahradnických tradicích na pozemcích Chotobuzi, kde má genofondové sbírky rododendronů, pivoněk, leknínů, denivek a dřevin. Sbírky dokumentují proměnlivost rostlin, jejich pěstování v kulturách a jsou ojedinělé v rámci evropských i světových institucích.

Otevírací doba:
Leden - únor            8:00 - 17:00
Březen                     7:00 - 18:00
Duben                       7:00 - 19:00
Květen - září             7:00 - 20:00
Říjen                          7:00 - 19:00
Listopad - prosinec   8:00 - 17:00

Více informací viz.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
cz
Průhonický park
Průhonický park
Ing. Miloš Krump: Zámecký park a zámek Průhonice
Místo: Průhonický park

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Podzámecký park Průhonice
Podzámecký park Průhonice
cz
Podzámecký park Průhonice
Podzámecký park Průhonice
cz
Podzámecký rybník Průhonice
Podzámecký rybník Průhonice
cz
Zámecká zahrada Průhonice
Zámecká zahrada Průhonice
cz
Zámecká zahrada Průhonice
Zámecká zahrada Průhonice
cz
Zámecká zahrada Průhonice
Zámecká zahrada Průhonice
cz
Zámek Průhonice
Zámek Průhonice