Ing. Miloš Krump: Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz
Botanická zahrada Chotobuz byla založena 1. ledna 1963. Od počátku své existence se zaměřuje na vytváření studijních a expozičních sbírek, které podchycují vývoj zahradního šlechtění vybraných i variabilitu planých populací vybraných rodů a uchování jejich genofondu.

Zahrada byla až do poloviny devadesátých let nepřístupná veřejnosti a sloužila pouze k uchování genofondů a výzkumu. V roce 1994 byla otevřena architektonicky ztvárněná expoziční zahrada o rozloze 3,5 ha ve které se můžou návštěvníci seznámit s expozicemi věnovanými jednotlivým rodům v reprezentativním výběru.

Více informací viz. www.pruhonickypark.cz

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz
Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz
cz
Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz
Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz