Ing. Miloš Krump: Tavolník prostřední - Spiraea media
Spiraea media je asi 0,5 až 1,5 m vysoký metlovitý keř z čeledi Rosaceae. Žlutohnědé letorosty jsou tenké, oblé, v mládí chlupaté, pak olysalé starší větvičky jsou pak šedé až červenohnědé a tenké. Pupeny vejcovité asi 1 až 2 mm dlouhé. Listy jsou vejčitě, eliptické až obkopinaté, asi 1,5 až 4 cm dlouhé. Bělavé květy vyrůstají na postranních větvičkách v okoličnatých hroznech. Spiraea media kvete v květnu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.