Dasasa75: Královská zahrada se nachází v Praze na Hradčanech na severním hřebenu táhnoucím se od západu k východu. Má rozlohu 3,6 ha a od Pražského hradu je oddělena Jelením příkopem. Byla založena králem Ferdinandem I. roku 1534 na místě původních středověkých vinic. Zahrady byly navrženy v renezančním slohu a postupem doby do nich přibylo mnoho objektů. Na východním cípu, je to např. nádherný renesanční Letohrádek královny Anny. Uprostřed je to Míčovna a sochy od Maxmilliána Brokoofa a M. Bendla, k západu pak Vila Dr. Eduarda Beneše. Hlavním cílem zahrad bylo pěstovat zde stromy, které neodpovídají ekotopu Střední Evropy. A tak se zde můžeme setkat s kaštany, javory, lískami a dalšími nepůvodními druhy. V současnosti prostor Královské zahrady není jednolitý, ale je tvořen různými oddíly, které byly upravovány a přepracovávány v průběhu staletí.
Citace z Wikipedie
cz
Královská zahrada
Královská zahrada
cz
Královská zahrada
Královská zahrada
cz
Královská zahrada
Královská zahrada
cz
Královská zahrada
Královská zahrada
cz
Královská zahrada
Královská zahrada
cz
Královská zahrada
Královská zahrada