Ing. Miloš Krump: Popelivka sibiřská - Ligularia sibirica
Čeleď: Asteraceae
Místo: Botanická zahrada Albertov

Popelivka sibiřská je postglaciální relikt, který je velice choulostivý na změny prostředí. V přírodě se vyskytuje zejména na mokrých loukách či na řídkých bažinatých lesích. Nejvíce tuto rostlinu ohrožuje snižování hladiny podzemní vody a zarůstání lokalit s jejím výskytem konkurenční vegetací.

V České republice se vyskytuje poměrně vzácné. Jedná se o kriticky ohrožený druh.

Místo: Botanická zahrada Albertov

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)
Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)