Ing. Miloš Krump: Mahalebka obecná - Prunus mahaleb
Mahalebka, nebo též višeň turecká nemá tak velký význam  jako ovocná dřevina, neboť poskytuje malé a trpké plody. Má velice mohutný kořenový systém a velice dobře se ji daří na kamenitých a vysýchavých půdách.

Používá se spíše jako podnož pro třešně a višně na sušší stanoviště.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
cz
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
Ing. Miloš Krump: Mahalebka obecná - Prunus mahaleb
Synonyma:Cerasus mahaleb, Padellus mahaleb

Další názvy: mahalebka obecná, slivoň mahalebka, třešeň mahalebka

Prunus mahaleb je asi 15 m vysoký strom z čeledi Rosaceae se zprohýbaným kmenem a rozkladitou kulovitou korunou. Kořenový systém je všestranně vyvinut a velice dobře dřevinu upevňuje v půdě. Borka je hladká, leskle hnědá, ve stáří pak podélně rozpukaná a červenohnědě zbarvená. Dřevo je roztroušeně pórovité, s růžovou bělí a hnědým až narůžovělým jádrem. Letorosty jsou často převislé, žlutavě šedé, lysé až plstnaté. PupenyPrunus mahaleb krátce kuželovité, střídavě postavené, na vrcholu jemně pýřité. Listy jsou vejčitéokrouhle vejčité, 3 až 6 cm dlouhé, kožovité, na okraji vroubkovaně pilovité, na líci tmavozelenélesklé, na rubu světlejší a matné. Bílé květy mají až 2 cm v průměru a rozkvétají současně s rašením listů, Jsou umístěny v přímých chocholičnatých hroznech.

Plodem je 8 až 10 mm dlouhá vejcovitá až kulovitá peckovice. Pecka je 6 až 7 mm velká, hladká a světle žlutohnědě zabarvená.

Prunus mahaleb je světlomilná dřevina. Není nijak choulostivá na zimu a velice dobře odolává znečištěnému ovzduší.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
Ing. Miloš Krump: Mahalebka obecná - Prunus mahaleb
Prunus mahaleb pochází z Evropy a západní oblasti Asie. V našich podmínkách roste hlavně na jižní Moravě. Velice dobře roste na vápenatých půdách, velice dobře snáší sucho.
Plody Prunus mahaleb nelze nijak chuťově srovnávat s třešněmi nebo višněmi, u nás se vyskytují zřídka, proto je i jejich význam podružný. V některých domácnostech nachází uplatnění při výrobě marmelád a sirupů.
Prunus mahaleb - mahalebka obecná

Prunus mahaleb - mahalebka obecná


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.