Ing. Miloš Krump: Rašeliniště
Rašeliniště je magickým rozhraním mezi dvěma odlišnými světy, vodou a suchou zemí. Je připomínkou přírody na samém konci dob ledových. Na rašeliništi se vyskytuje mnoho vzácných jak živočišných tak i rostlinných druhů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Jak vlastně rašeliniště vznikají?

Ke vzniku rašelinišť jsou důležité 3 podmínky: přiměřeně vydatný a stálý zdroj vody, terénní sníženina s málo propustným podložím, které zabrzďuje volný odtok vody a bažinaté rostliny, které se po odumření hromadí na povrchu terénu a nedokonalým rozkladem bez přístupu kyslíku tvoří rašelinu. Výhodou je také chladné podnebí, které snižuje výpar vody.

Mezi převládající zdroje vody tedy lze zařadit:
- atmosférické srážky
- podzemní prameny
- kombinace srážkové a podzemní vody

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Povrchy rašelinišť:
Rašeliniště mají dost často nápadně mozaikovitě rozrůzněný povrch, nalezneme zde sušší vyvýšená místa - tzv. vyvýšeniny, dále pak vlhké sníženiny a trvalé vodní plochy.
Vznik a vývoj těchto struktur souvisí s vývojem rašelinišť závisí na klimatu, růstu vegetace a na vodním režimu a rozkladu rašeliny.
Vyvýšeniny se nazývají "bulty" a nalezneme na nich kromě mechů i suchopýr pochvatý, suchopýrek trsnatý, rašelinné keříčky a zakrslé smrky.
Občasně zatopené prohlubně mezi bulty se nazývají "šlenky". Vedle rašeliníku bodlavého zde roste také blatnicie bahenní, ostřice mokřadní či suchopýr úzkolistý.
Na některých vrchovištích se vyskytují kruhová jezírka, která mívají rozměr několika desítek čtverečních metrů a jsou často označována švédským výrazem blänk.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Založte si rašeliniště: Rosnatka okrouhlolistá Založte si rašeliniště
Na rašeliništní záhon můžete vysadit domácí orchideje, například různé druhy prstnatce (Dactylorhiza) či kruštík bahenní (Epipactis palustris). Více exotiky nabízejí masožravé rostliny, jako rosnatky (Drosera) nebo špirlice (Sarracenia), či orchideje Pogonia …