Ing. Miloš Krump: Ploník obecný - Polytrichum commune
Ploník obecný je asi 15 až 20 cm vysoký mechorostz čeledi Polytrichaceae. Je to jeden z našich největších mechů, neboť připomíná malý smrček.

Nejčastěji roste na vlhkých místech mokřadů, ale i v podmáčených lesích. V dřívějších dobách byly lodyžky používány jako provázky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ploník obecný (Polytrichum commune)
Ploník obecný (Polytrichum commune)
cz
Ploník obecný (Polytrichum commune)
Ploník obecný (Polytrichum commune)