Ing. Miloš Krump: Vrchoviště
Vrchoviště je nejznámějším typem rašelinišť. Označení "vrchoviště" vzniká proto, že ve střední části dochází k největšímu růstu a ukládání rašeliny a tak vzniká typický bochníkovitý tvar.

Vzhledem k velké vrstvě rašeliny jsou sycené jen vodou z atmosférických srážek a představují tak prostředí extrémně chudé na živiny.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.