garten-a: Vhodným názvem můžete zvýšit návštěvnost příspěvku a doplnit jej o odkazy na články.

Skripty nyní prohledávají názvy článků a hledají článek obsahující v názvu řetězec shodný s částí názvu příspěvku. Pokud tedy dáte do názvu např. název rostliny (latinský nebo český) vygenerují s k příspěvku odpovídající články.

Hledaný text se bere z levé strany a část za pomlčkou, závorkou nebo dvojtečkou se zahazuje.

Ukázka vhodných názvů:
Růže - plíseň (hledá se slovo Růže)
Trávník -  poškozená místa v trávníku (hledá Trávník)
Catalpa bignonioides Nana - přesazování (hledá Catalpa bignonioides Nana)

Garten.cz
Eva N E: Mám malý dotaz: nebylo by dobré, kdybyste založil ještě jdnu stránku, myslím obsah, kde by se nejprve psaly latinská jména a potom česká, protože všechny rostliny mají latinská jména a česká jen některé. A potom, některá rostlina má několik druhů, z nichž třeba jen jeden má české jméno,nebo má jméno úplně jiné a potom se to v obsahu špatně hledá. Vím,že když si otevřu jednu, objeví se mi ostatní, ale myslím si , že kdyby byly všechny pod latinskými jmény, bylo by to přehlednější. Pouze můj názor
Editoval Eva N E (25.12. 2012 15:53:44)
Ing. Miloš Vymazal: Eva N E - děkujeme za podnět, zkusíme jej zvážit. Uvádění českého názvu jako prvního bylo zvoleno úmyslně, protože latinský název je uváděn jako první v článcích a encyklopedii rostlin. Stejný název by mohl vézt k duplicitním názvům a možnému vyřazení stránek se stejným názvem z databáze vyhledávačů. 

Uznáváme, že s nárůstem příspěvků v DF to začíná být trochu nepohodlné. Zkusíme promyslet, zda by nebylo možné latinský název vytáhnout z textu názvu za pomlčkou. Udržovat ručně nějaký seznam latinských názvů se nám nezdá vhodné z hlediska časové náročnosti a možné chybovosti uživatelů. Ideální stav by byl doplnit rostliny do encyklopedie k čemuž bohužel momentálně nemáme volné kapacity.