Jan Kolman: Šípkové keře - likvidace
Nejjistějším způsobem, i když náročnějším na fyzickou námahu, je vykopání, za použití krumpáče, rýče, eventuálně i sochoru. Je opravdu potřeba aspoň jednoho fyzicky zdatného pracovníka, který pracuje s tím krumpáčem nebo rýčem, zatímco druhý přidržuje nadzemní části. Je vhodné dle možnosti vybírat i kořeny a oddenky. Po určité době začnou ze zbytků kořenů podrůstat výmladky, které už Roundup zlikviduje.
  Samozřejmostí je použití dobrých kožených rukavic, kvalitního nářadí a opatrnost při manipulaci, protože hrozí i těžké úrazy od šlehajících větví.
  Mám to vyzkoušené, neboť jsem takto likvidoval porost šípku a růže svraskalé - Rosa rugosa.