Jan Kolman: Kokotice - Cuscuta, čeleď svlačcovité - Convolvulaceae, je popínavá rostlina, jednoletá i víceletá. Je to rostlina zcela parazitická,  bez listů a chlorofylu. Je zcela odkázaná na výživu, kterou čerpá z ostatních rostlin. Její "tělo" tvoří jemné nitkovité lodyžky, zbarvené světle žlutě, někdy zelenožlutě, později nabíhající do oranžova až červena. Vyskytuje se v asi 150 druzích, od mírného pásma, až do tropů. V České republice je uváděno 9 druhů, z nichž jsou 4 druhy původní, zbylé byly k nám zavlečeny buď z jižní Evropy nebo z Ameriky.
Rozmnožuje se převážně generativně - semeny. Ze semene vyrůstá slabý kořínek, který má jen kotvicí funkci a nitkovitá lodyžka, která se spirálovitě kroutí a hledá v okolí hostitelskou rostlinu. Jakmile ji najde, ovine se kolem ní, zapustí do ní t.zv. haustoria, která pronikají do pletiv napadené rostliny a vyssávají z ní výživu. Kořínek po nalezení hostitele bezprostředně nato odumírá. V literatuře se uvádí, že lodyžky kokotice mají dokonce schopnost vyhledávat hostitele i čichem. Lodyhy se postupně rozvětvují a vytvářejí kolem napadených rostlin hnízdovité útvary.
  V letním období, od června do září, se vytvářejí drobné květy ve strboulcích, podle druhu buď bílé, žluté nebo růžovofialové. Plod je tobolka, většinou se 4 semeny. Semena jsou velmi drobná, s vrásčitým nebo jemně hrbolatým povrchem. Klíčivost semen je až 10 roků, někdy i déle.
Na struktuře povrchu semen kokotice je založen způsob čištění semen jetele od semen kokotice : jetelové semeno, s podezřením na obsah semen kokotice, se promíchá s jemnými železnými pilinami. Ty ulpí na zvrásněném povrchu kokoticových semen, kdežto na hladkém povrchu jetelového semínka se nezachytí. Pak  celá dávka semen projde zařízením s elektromagnety, které zachytí semena, na nichž ulpěly železné piliny, tedy semena kokotice.
  Hostitelem kokotice mohou být jak byliny, tak i dřeviny. Některé druhy jsou vázány na 1 - 2 hostitele nebo čeleď, např.kokotice hubilen - Cuscuta epilinum na lnu setém, jiné druhy preferují bobovité rostliny, jako jsou jetele, vojtěška a p. Může být přenášena i zeleninovou sadbou.
  Nejběžnějšími druhy jsou : kokotice evropská - Cuscuta europaea
                                            kokotice povázka   - Cuscuta epithymum
                                            kokotice chmelová - Cuscuta lupuliformis

Kokotice evropská - Cuscuta europaea je typickým a pravděpodobně nejrozšířenějším druhem, seznam jejích hostitelů je rozsáhlý. Zahrnuje jak byliny, tak i dřeviny. Nejčastěji se vyskytuje v pobřežních porostech, na kopřivě dvoudomé, na chmelu, pelyňku a údajně i na vrbách.

  Moje osobní zkušenost: Kokotice evropská se mi objevila v trvalkovém záhonu, nejdříve na plamence šidlovité - Phlox subulata a na kuklíku ohnivém - Geum coccineum v r.2010, později na prvosenkách, rozrazilech, chrustavečku ( Paronychia ), konikleci a letos dokonce na břečťanu a devaterníku. Pravděpodobně vyrostla ze semene, které přežilo z doby, kdy nynější trvalkový záhon bylo zpustlé "alpinum", zarostlé kopřivami,po dřívějších majitelích domu.
Protože v trvalkovém záhonu lze těžko použít herbicidy, nezbývá, než trpělivě ostříhávat nebo vytrhávat napadené části rostlin. Její likvidaci jsem se vždy věnoval co nejdetailněji, nebylo mi líto vytrhat většinu napadených rostlin ( Phlox ) nebo aspoň jejich listy ( u kuklíku, prvosenek a konikleců ).Nemohu sice tvrdit, že se mi kokotici podařilo zničit stoprocentně, ale domnívám se, že nikdy nedozrála semena, tudíž pravděpodobně přezimuje na některých lodyhách plamenky, kde se snadno přehlédne. Přesvědčil jsem se, že k opětovnému rozšíření stačí přehlédnout několikacentimetrový zbytek lodyhy.   Nejvíce kokotici prospívá vlhké a teplé počasí, kdy se šíří nejrychleji a její plazivé lodyžky mohou být dlouhé 0,5 m i více.
Závěr: Kokotice jsou nebezpečné plevele, které sice statnější rostliny nezničí, ale u drobnějších rostlin, jako jsou např. skalničky, mohou znamenat ohrožení. Navíc záhon, zarostlý kokoticí, je i neestetický.

Snímky č.2,3 a 7 jsou z oblasti Rejvízu v Jeseníkách
Editoval wochozsky (20.09. 2013 13:26:54)
cz
Kokotice evropská Cuscuta europaea na břečťanu Hedera helix (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská Cuscuta europaea na břečťanu Hedera helix (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská Cuscuta europaea na čistci lesním Stachys sylvatica (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská Cuscuta europaea na čistci lesním Stachys sylvatica (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská Cuscuta europaea na kopřivě dvoudomé Urtica dioica (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská Cuscuta europaea na kopřivě dvoudomé Urtica dioica (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská Cuscuta europaea na kuklíku ohnivém Geum coccineum (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská Cuscuta europaea na kuklíku ohnivém Geum coccineum (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na mateřídoušce Thymus serpyllum (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na mateřídoušce Thymus serpyllum (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na plamence šidlovité Phlox subulata (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na plamence šidlovité Phlox subulata (Cuscuta europaea)
cz
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na podbělu Tussilago farfara (Cuscuta europaea)
Kokotice evropská, Cuscuta europaea na podbělu Tussilago farfara (Cuscuta europaea)