nasekrasnazahrada: Kyslík pro zimní zeleň
Z hustě rostoucích trvalek,  jako jsou huseníky nebo rožec plstnatý, které si listy ponechávají
i během zimy, pravidelně odstraňujte spadané listí. Pod nepropustnou vrstvou totiž snadno zahnívají.
Rada z rubriky Tipy na tento měsíc (říjen)

Redakce časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na http://www.garten.cz/u/cz/nasekrasnazahrada/