Ing. Miloš Krump: Ovocné dřeviny - základní rozdělení
Ovocné dřeviny, které se pěstují v našich podmínkách lze rozdělit podle botanického charakteru na: jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce a drobné ovoce.

jádrovina

jádrovina

peckovina

peckovina

skořápkaté ovoce

skořápkaté ovoce

drobné ovoce

drobné ovoce


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Jádroviny
Jádroviny patří do čeledi Rosaceae. Z této skupiny se v našich podmínkách nejčastěji pěstují jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus), jeřáb (Sorbus), mišpule (Mespilus) a kdouloň (Cydonia).

Plody jádrovin se nazývají malvice. Semena jsou tzv. jádra, která jsou uložená v jádřinci.

Jabloň - plod

Jabloň - plod

Hrušeň domácí - plod

Hrušeň domácí - plod

Mišpule obecná, německá

Mišpule obecná, německá

Editoval krumpold (12.01. 2014 17:41:53)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Peckoviny
Peckoviny náleží do čeledi Rosaceae, obdobně jako jádroviny. Plody peckovin jsou jednosemenné peckovice s dužnatým oplodím. Semena se nacházejí uvnitř tvrdé pecky.

Peckovinyse dále dělí na tyto druhy:
a) se slupkou hladkouneojíněnou, tzv, červené peckoviny, patří sem např. třešeň (Prunus), višeň (Prunus), mahalebka (Prunus)
b) se slupkou hladkou ojíněnou, tzv. modré peckoviny, což jsou slivoně (Prunus), jež se dále dělí podle vlastností plodů na švestky, pološvestky, slívy, renklody a mirabelky.
c) se slupkou plstnatou, sem patří meruňky, broskve a mandloně z rodu Prunus.
Mandloně bývají někdy též zařazovány mezi skořápkaté ovoce. Broskvoně se dále člení na pravé broskvoně a nektarinky.

Slivoň švestka - plod

Slivoň švestka - plod

Meruňka obecná - plod

Meruňka obecná - plod

Trnka obecná - plod

Trnka obecná - plod


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Skořápkaté ovoce
Skořápkaté ovoce čili skořápkoviny jsou plody, které jsou během růstu uzavřeny v zeleném polodužnatém oplodí. V době dozrávání oplodí praská a plody vypadávají. Skořápkaté ovoce má užitkovou část tzv. jádro, kryté pevnou skořápkou. Plody skořápkovin obsahují značné množství bílkovin, olejů, vitamínů a škrobů.

Mezi skořápkaté ovoce patří ořešák (Juglans), líska (Corylus), kaštanovník (Castanea) a mandloň (Prunus).
Juglans nigra - ořešák černý - plod

Juglans nigra - ořešák černý - plod

Castanea sativa - kaštanovník setý

Castanea sativa - kaštanovník setý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Drobné ovoce
Drobné ovoce nebo též i bobuloviny mají plody bobule nebo souplodí.Souplodí je soubor plodů vzniklých z jednoho květu, který obsahoval více pestíků, které navzájem nestrostly. Souplodím je např. jahoda (Fragaria) nebo maliník (Rubus).

Mezi bobuloviny keřového vzrůstu patří např. rybíz, angrešt, maliník či ostružiník. Jahodník má nadzemní část bylinnou.

Mezi drobné ovoce patří rybíz, angrešt, jahodník, maliník, ostružiník, borůvka, bez černý, šípek velkoplodý a dřín.

Bobuloviny jsou vhodné jak pro přímou spotřebu tak i pro kompotování či zmrazování.
Fragaria vesca - jahoda lesní

Fragaria vesca - jahoda lesní

Rubus - ostružina - plod

Rubus - ostružina - plod

Editoval krumpold (06.11. 2016 07:51:31)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Vysazujeme ovocné dřeviny (TIP ZC CS) Vysazujeme ovocné dřeviny
Podzim je v našich podmínkách ideální pro výsadbu většiny ovocných druhů. Optimální období je od poloviny října do konce listopadu, na jaře pak od poloviny března do konce dubna. Výjimku tvoří broskvoň, kterou vysazujeme na jaře do již relativně teplé půdy …
Zahradní centra CS | 26.10. 2011
Podnože pro ovocné dřeviny
Přehled častěji používaných podnoží hrušní, jabloní a třešní …
Ovocné dreviny v nádobe: angrešt Ovocné dřeviny v nádobě
Za úrodou se skrývá správný výběr druhů a péče o ně. Většina dřevin pěstovaných v nádobách tento fakt berou jako něco nepřirozeného. Jsou však i sloupovité druhy, které jsou na to vhodné a navíc nevyžadují odborný řez. Sloupovité druhy nazývané také …
Ovocné dřeviny na balkoně: fíkovník (PIXABAY) Ovocné dřeviny na balkoně
Zkoušeli jste už něco netradičního? Pěstovat ovocné dřeviny v nádobách přímo na balkoně nebo terase? Samozřejmě je to možné. Dokonce jsou na pěstování v nádobách určené speciální kultivary nebo druhy do menších prostor. Pěstovat můžete stromečkové …
Ovocné dřeviny: pěstování v kontejnerech - 'Profusion' (TIP ZC CS) Ovocné dřeviny - pěstování v kontejnerech
Kontejnerovaný rostlinný materiál má pro pěstitele význam v celoročním uplatnění. V našich zahradních centrech Vám nejčastěji v kontejnerech nabízíme okrasné jehličnany a listnáče, vysoké nebo středně vysoké trvalky či nízké, patří sem i trvalky ze …
Zahradní centra CS | 30.03. 2009
Ovocné dřeviny - už dozrávají jablka Ovocné dřeviny - už dozrávají jablka
Tvorba plodů představuje pro jabloně, broskvoně, rybízy nebo borůvky pěstované v nádobách značný výdej sil …