Jan Kolman: Kosmatcovník - Carpobrotus, je sukulentní rostlina z čeledi Aizoaceae ( syn. Mesembryanthemaceae ), původem z jižní Afriky. Pro svou dekorativnost a jedlé plody byla často vysazována mimo zemi svého původu. Kromě dekorativních a potravinářských účelů byla vysazována i ke zpevnění pobřežních svahů a dun. Byla však podceněna její neobyčejná rozmnožovací schopnost, jak vegetativní cestou, ale i díky množství semen. V současnosti v mnoha zemích, jako např. na Novém Zélandu, v Kalifornii, ve Středozemí, ale i ve Velké Británii, je považována za závažnou invazní rostlinu, která omezuje nebo vytlačuje původní květenu. Je pak nutno její výskyt potlačovat, jak mechanicky - vytrhávání a vyhrabování nadzemních částí, tak i pomocí herbicidů.

Je to poléhavá rostlina s lodyhami dlouhými jeden i více metrů, se vstřícnými, zašpičatělými listy, které jsou dužnaté,  asi 6 - 8 cm dlouhé, podél osy člunkovitě prohloubené. Za rok se lodyhy mohou prodloužit o jeden i více metrů, takže jedna rostlina dokáže brzy pokrýt rozsáhlé plochy. Listy ve spodní části lodyhy zasychají a opadávají.
Květy jsou velmi dekorativní, o průměru 6 - 8 cm, podobné květům hvězdicovitých rostlin, ve středu je rozeklaná blizna s 8 - 10 čnělkami, obklopená mnoha tyčinkami.  Střed obklopují úzké paprsky. Plod je jedlá bobule, z níž se v zemích výskytu dělají džemy, listy mohou být použity jako salát. Bobule rovněž požírají nejrůznější živočichové, kteří přispívají k rozšiřování pomocí semeny.
Jednotlivé druhy jsou si dosti podobné, liší se hlavně barvou a velikostí květů a listů. Nejběžnějšími druhy jsou :

Kosmatcovník velkokvětý - Carpobrotus acinaciformis s růžovo - fialovými květy,
kosmatcovník jedlý - Carpobrotus edulis. S oběma druhy je možno se setkat běžně na řeckých ostrovech ale i ve Velké Británii.
cz
Kosmatcovník jedlý (Carpobrotus edulis)
Kosmatcovník jedlý (Carpobrotus edulis)
cz
Kosmatcovník velkokvětý (Carpobrotus acinaciformis)
Kosmatcovník velkokvětý (Carpobrotus acinaciformis)