YOS: Maruško, proč nejsou jedlé? Že by nám příroda dala úplně stejné rostlinky z toho jedna jedovatá a druhá jedlá ??? V Číně jedlou a v Česku jedovatou? big_smile. Zkusíme společně o tom něco zjistit. smile Jsem velice zvědavá.

Všechno jde tak, jak má jít.
Marie Fárová: Já jsem čerpala údaje z netu - cituji :
"Kustovnic (Lycium) je přes dvacet druhů, u nás se vyskytují tři.
Klíč k určení našich kustovnic (podle J. Dostál, Květena ČSR, díl 2, Praha 1950):
1a Listy kopinaté, šedozelené, korunní cípy dlouhé jako 2/3 až 3/4..........................................2
1b Listy vejčité, vejčitě kopinaté nebo kosníkovitě vejčité, živě zelené, korunní cípy stejně dlouhé jako trubka, málo trnitý keř, původem z východní Asie, zřídka pěstovaná.........Lycium chinense, kustovnice čínská
2a Slabě trnitý nebo beztrnný keř, cípy korunní zdéli 2/3 až 3/4 trubky, původem ze Středozemí, pěstovaná a často zplaňující ............Lycium barbarum (synonymum Lycium halimifolium), kustovnice cizí
2b Silně trnitý keř, cípy korunní zdéli 1/2 trubky, původem ze Středozemí, u nás vzácně pěstovaná, přechodně zplaňující.................................................. Lycium europaeum, kustovnice evropská

V knize J. Baloun a kol. Rostliny způsobující otravy a alergie, Avicenum Praha 1989 je uvedená kustovnice cizí jako jedovatá, celá rostlina (tj. i plody). Obsahuje glykosidově vázané dusíkaté látky podobné hyoscyaminu, průběh otravy je podobný jako u rulíku. Pfaf ji udává jako jedlou (plody a listy), podobně jako ostatní druhy kustovnic (pfaf jich má 14).

Teď jedině že bych zkusila plod sníst, co to se mnou udělá. big_smile
YOS: Maruško, zkoušku jedlosti mám za sebou a žiji. Nasušila jsem si je a snědla smile. Myslím si, že ta naše kustovnice není ještě dostatečně probádaná. Nevěřím, že by byly 2 stejné rostlinky a z nich jedna jedovatá. To příroda opravdu nedopustí. Zatím nemáme obrázky rostliny kustovnice čínské. Prosím, vložte, kdo máte!!!!

Všechno jde tak, jak má jít.
Vladimír Vytásek: Kustovnice čínská plodí velmi pozdě a je asi vhodná pouze pro pěstování na jihu republiky?. O jedovatosti plodů kustovnice cizí se vedou velké spory,dle názoru několika odborníků je kustovnice čínská vyšlechtěná z kustovnice cizí. Zatím neznám u nás na severu Moravy Olomoucko kdo by měl plody, vím pouze že pár lidem kvetla ,kteří ji měli na jižní straně,ale plody neměli.  Vláďa

Vláďa Vytásek  - Léčivé rostliny jsou zelenou lékárnou pro každého.
Marie Fárová: Vracím se ještě k tématu, jestli jsou plody kustovnice cizí jedlé či ne. V botanické zahradě v Praze Troji probíhá výstava jedovatých rostlin a stromů - 57 druhů je označeno tabulkami s komentářem. 56 tabulek jsem ofotila. U kustovnice cizí je mimo jiné tento komentář: "Celá rostlina je jedovatá. Obsahuje především tropanové alkaloidy, jako např. atropin. Otrava se projevuje zčervenáním tváří, suchými sliznicemi, intenzívní žízní, špatně se polyká, zornice jsou rozšířené, při vyšších dávkách se objevuje hypertermie, centrální excitace až hluboké kóma."
Editoval Marie Fárová (28.08. 2014 14:00:14)
cz
Kustovnice cizí (Lycium barbarum)
Kustovnice cizí (Lycium barbarum)