Garten.cz (Zahrada-cs.com): Les je porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý lesní ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje porost, v němž stromy dosahují výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň 25 %. Největší rozlohu souše zaujímá tzv. tajga, formace jehličnatých lesů chladného pásma severní polokoule, tvořená v Evropě především různými druhy smrku, jedle, modřínu a borovic, v Asii ještě kryptomerie, tsugy, túje a cypřišky, v sev. Americe také douglaska.
Citace části textu z Wikipedie.cz
cz
Borovice kleč - šišky v zimě (Pinus mugo)
Borovice kleč - šišky v zimě (Pinus mugo)
cz
Borovice lesní - šiška v zimě (Pinus sylvestris)
Borovice lesní - šiška v zimě (Pinus sylvestris)
cz
Les v zimě
Les v zimě
cz
Les v zimě
Les v zimě
cz
Les v zimě
Les v zimě
cz
Les v zimě
Les v zimě
cz
Les v zimě: Kampak vede tato nora?
Les v zimě: Kampak vede tato nora?
cz
Les v zimě: krmelec
Les v zimě: krmelec
cz
Les v zimě: lesní cesta
Les v zimě: lesní cesta
cz
Les v zimě: lesní cesta
Les v zimě: lesní cesta
cz
Les v zimě: odpočívadlo
Les v zimě: odpočívadlo
cz
Les v zimě: pod mrakem
Les v zimě: pod mrakem
cz
Les v zimě: posed na kraji lesa
Les v zimě: posed na kraji lesa
cz
Les v zimě: stopy zvěře
Les v zimě: stopy zvěře
cz
Les v zimě: větve
Les v zimě: větve
cz
Les v zimě: větvička
Les v zimě: větvička
cz
Les v zimě: zasněžené stromy
Les v zimě: zasněžené stromy