nasekrasnazahrada: Sníh zahradě prospívá, protože přikrývá rostliny jako peřina a chrání je před tuhým mrazem. Napadne-li ho však příliš mnoho, a navíc několikerým roztáváním a zmrznutím ztuhne a ztěžkne, je to na obtíž – především pro stálezelené keře. Pod jeho vahou se mohou větve ohnout, nebo i zlámat. Proto silnou vrstvu sněhu setřeste, dokud je ještě kyprý.
Rada z rubriky Co je důležité v únoru

Redakce časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na http://www.garten.cz/u/cz/nasekrasnazahrada/
cz
Sníh na větvích
Sníh na větvích