49danecek: Dobrý den přátelé skalniček,
je nás určitě mnoho kteří nemají možnost mít zahrádku se skalničkami, ať je to již z jakého-koliv důvodu (nemoc,finance,místo a pod.). Tento problém částečně postihl i mne. Měl jsem kdysi zahradu plnou skalniček se zaměřením na vysoko-horskou květenu včetně dřevin, (již cca r.1980 jsem na skalce převážně tuf.charakteru měl cca 700 dr. skalniček a cca 200dr. dřevin). Bohužel z titulu dlouhodobé nemoci jsem byl nucen opustit rod.domek včetně skalky a tak se nastěhovat do panel.domu.

Samozřejmě jsem řešil problém mého hooby a tak dle mých zkušeností došlo k vybudování mini-skalky z tufových kamenů na okenním parapetu.  Skalka je tvořena v současné době  cca 6 tuf. kameny velikosti cca d=45xš=30xv=30cm k sobě naaranžovanými tak aby vytvořili dojem celistvosti, ale tak aby se dali od sebe odebrat  na zimní zazimování  v polistyrénových krabicích-bedýnkách. Vše je samozřejmě doplněno vhodnými dřevinami ať již přímo v tuf.kamenech nebo vkusně doplněnými bonsaiemi. Musím podotknout že okno je orientováno najihovýchodní stranu což je velice důležité pro pěstování  vzácných vysokohorských skalniček. Je až k nevíře kolik se vejde na takový kámen rostlinek (každý kámen je osázen podle možností až  cca 30 skalničkami a 3 až 5 dřevinami ,opět dle možností.).

Je ovšem nutné si velice důkladně rozmyslet jakými skalničkami se budou kameny osazovat. Určitě nebudeme osazování provádět expanzivními rostlinami charakteru šlapáků...(t.j.např.druhy mateřídoušek -Thymus),nebo plaménky (Phlox) atd i když jsou i zde vyjímky). K osázení se dle mých dlouhodobých zkušeností  hodí především druhy lomikámenů ze sekce Porophylum-dříve Kabschie případně velice kompaktních karafiátů (Dianthus) jako např. Dianthus Microlepis, Monthana, Subacaulis  apod. nebo drobnými pochybky (Androsace) sekce Chamajasme nebo (Aretia -jsou choulostivé) jako např. Androsace Vilosa, Chajasme v druzích a pod. Výčet skalniček k tomuto osazování je opravdu nespočet. Jen lomikámenů zhora uvedené sekce i s kultiváry, je v současnosti známo na cca 600druhů a prakticky každý tvoří stěstnané a nahloučené bochance cca 10cm u 10-15ti letých  rostlin, ovšem že záleží na druhu rostlinky a především odkud pocházejí, to se dá  většinou zjistit v odborné literatuře k tomu určené.

Co se týče kamenů to je další a základní fáze tvorby takové skalky. Tufový kámen je vápencového charakteru, vytvářeného v přírodě probubláváním horkých pramenů nasycených vápencem a hořčíkem. Většina skalničkářů tufový kámen používá bez větších úprav pro osazování skalničkových mís. Ale ve zhora uvedeném popisu je tomu  zcela jinak. Tufový kámen se musí nejdříve zpracovat celkovým vydlabáním v podobě nádoby (jen ručně kamenickým dlátkem) a od spodu  začistěným cementovou mazaninou (důvod je zcela jasný= tuf se používá především proto, protože má vlastnost nasávat vodu až do výše cca 70cm, tedy je porézní). Kdyby nebylo cementového podmazání  tak by veškerá vláha odtekla, takto naopak jako u květináčové podnosky, se voda drží a vzlíná po okraji stěn po celém kameni. Toto především vyhovuje vysokohorské květeně, uvědomíme-li si že povětšinou jsou tyto rostlinky z vysokohorských suťovišť a luk alpinského pásma cca 1500m-5000m nad mořem  kde je vlhkost na denním pořádku, ale s naprostou vyvážeností ,( tedy stabilní půdní vlhkosti ani málo ani hodně). Dalším důležitým faktorem  je že většina vysokohorské květeny (skalní  rostliny) roste ve skalních puklinách kde mají ty rostlinky nejideálnější  podmínky k růstu v těchto velice drsných podmínkách.

Abychom mohli mít radost z  těchto zázraků přírody a živých drahokamů skal  celého světa, měli  bychom  jim zajistit alespoň několik  ze  základních požadavků jejich přirozeného mikroklimatu,  pro úspěšný růst v našich podmínkách .To vše se dá poměrně s  velkým úspěchem vytvořit proděravěním (nejlépe vrtákem o průměru cca 2cm) stěn vytvořené tufové nádoby . Takto vytvořené štěrbiny osadíme těmi  nejlepšími a nejchoulostivějšími rostlinkami , s tím že  jim zajistíme stabilní přísun vlhkosti a zároveň zamezíme přemokření  (tyto rostlinky jsou především  nejchoulostivější  u krčku rostliny – rostliny jsou většinou bezlodyžné , jde tedy o  část rostliny mezi kořenovým systémem  a listovou růžici). Neměli by jsme zapomenout na osázení kamene dřevinami (v přírodě je to samozřejmostí – dřeviny jsou základem  k vytváření mikroklimatu vysokohorské květeny – kleče, rododendrony, kručiny apod.) Takto osázený tufový kámen už jen doaranžujeme drobnou drtí  kolem krčků rostlinek tak aby nebyla vidět zemina tufové nádoby a aby tufový kámen(nádoba) vypadal přirozeně tak jako bychom jej přivezli i s rostlinkami z velehor.

Tento příspěvek  z mého skalničkaření  přidal skalničkář p.Beňovský Daniel
Editoval 49danecek (15.02. 2010 23:04:14)
cz
Skalničky: 01 Připravený tufový kámen k opracování
Skalničky: 01 Připravený tufový kámen k opracování
cz
Skalničky: 02 a takto se začína - dlátko a kladívko
Skalničky: 02 a takto se začína - dlátko a kladívko
cz
Skalničky: 03 pokavad je v kameni nekolik vydlabaných otvorů je nutné propojení otvorem
Skalničky: 03 pokavad je v kameni nekolik vydlabaných otvorů je nutné propojení otvorem
cz
Skalničky: 04 již opracovaný kámen pro pozdější osázení viz další foto
Skalničky: 04 již opracovaný kámen pro pozdější osázení viz další foto
cz
Skalničky: 05 detailní pohled na průnik mez vydlabanými otvory i z odtokem
Skalničky: 05 detailní pohled na průnik mez vydlabanými otvory i z odtokem
cz
Skalničky: 06 vymazání betonem spod.části kamene v podobě misky s přechodem do stracena(maskování)
Skalničky: 06 vymazání betonem spod.části kamene v podobě misky s přechodem do stracena(maskování)
cz
Skalničky: 07 nejprve se kámen osazuje dřevinami - nejlépe roubovanými čarověníky
Skalničky: 07 nejprve se kámen osazuje dřevinami - nejlépe roubovanými čarověníky
cz
Skalničky: 08 detailní pohled na osázené místo dřevinou (mugo minimops WB)
Skalničky: 08 detailní pohled na osázené místo dřevinou (mugo minimops WB)
cz
Skalničky: 09 připravený kámen na osazování skalničkami-větší plochy zeminy se zamaskují kameny
Skalničky: 09 připravený kámen na osazování skalničkami-větší plochy zeminy se zamaskují kameny
cz
Skalničky: 10 další pohled na kámen připravený k osázení skalničkami - patrné zamaskování zeminy
Skalničky: 10 další pohled na kámen připravený k osázení skalničkami - patrné zamaskování zeminy
cz
Skalničky: 11 celkový pohled na kámen osázený dřevinami a připravený k dalšímu osazování
Skalničky: 11 celkový pohled na kámen osázený dřevinami a připravený k dalšímu osazování
cz
Skalničky: 12 připravený materiál potřebný k osazování skalničkami, včetně nářadí
Skalničky: 12 připravený materiál potřebný k osazování skalničkami, včetně nářadí
cz
Skalničky: 13nářadí pro osazování skalniček včetně mechu - z obrázku je patrné osazování skalničkami
Skalničky: 13nářadí pro osazování skalniček včetně mechu - z obrázku je patrné osazování skalničkami
cz
Skalničky: 14 detailní záběr na kámen se zamechováním připraveným k osázení skalníčkami
Skalničky: 14 detailní záběr na kámen se zamechováním připraveným k osázení skalníčkami
cz
Skalničky: 15 navrtávání děr pro choulostívé štěrbinové skalničky, příprava před osázením skalniček
Skalničky: 15 navrtávání děr pro choulostívé štěrbinové skalničky, příprava  před osázením skalniček
cz
Skalničky: 16 takto vypadá čerstvě osázený kámen skalničkami a dřevinami, bez dalších drobných úprav
Skalničky: 16 takto vypadá čerstvě osázený kámen skalničkami a dřevinami, bez dalších drobných úprav
cz
Skalničky: 17 pohled na již hotový a osázený kámen na parapetě okna, doaranžování povrchu
Skalničky: 17 pohled na již hotový a osázený kámen na parapetě okna,  doaranžování povrchu
cz
Skalničky: 18 další pohled na čerstvě usazený kámen na parapetě - doplněk souškami větviček z lesa
Skalničky: 18 další pohled na čerstvě usazený kámen na parapetě -  doplněk souškami větviček z lesa
cz
Skalničky: 19 pohled na kámen k přenesení z balkonu na okno(kámen se vzácnými skalničkami)
Skalničky: 19 pohled na kámen k přenesení z balkonu na okno(kámen se vzácnými skalničkami)
cz
Skalničky: 20 jiný pohled na kámen se vzácnými skalničkami připravený pro přenos na okno
Skalničky: 20 jiný pohled na kámen se vzácnými skalničkami připravený pro přenos na okno
cz
Skalničky: 21 detailní pohled (musí být nad nimi stříška proti přemokření prudkým deštěm)
Skalničky: 21 detailní pohled (musí být nad nimi stříška proti přemokření prudkým deštěm)
cz
Skalničky: 22 opět det.pohled na skalničky
Skalničky: 22 opět det.pohled na skalničky
cz
Skalničky: 23 pohl.na jiný kámen starý cca10let-det.pohled na osázení-např.Salix reticuláta atd.
Skalničky: 23 pohl.na jiný kámen starý cca10let-det.pohled na osázení-např.Salix reticuláta atd.
cz
Skalničky: 24 pohl. původ.kámen - kvetoucí Asperula arcadiensis(mařinka) a druh dianthusu(karafiát)
Skalničky: 24 pohl. původ.kámen - kvetoucí Asperula arcadiensis(mařinka) a druh dianthusu(karafiát)
cz
Skalničky: 25 celkový pohled na aranžmá kamenů na parapetě okna včetně konstr.stříšky
Skalničky: 25 celkový pohled na aranžmá kamenů na parapetě okna včetně konstr.stříšky
cz
Skalničky: 26 kameny z druhé strany včetně nového popisovaného kamene je zde cca 100 skalniček
Skalničky: 26 kameny z druhé strany včetně nového popisovaného kamene je zde cca 100 skalniček
cz
Skalničky: 27 takto připravené tuf.kameny se dají osazovat i horskými kaktusy
Skalničky: 27 takto připravené tuf.kameny se dají osazovat i horskými kaktusy
cz
Skalničky: 28 jiný pohled na sukulenty a kaktusy v tufovém kameni - vzácné rostliny kaktusů
Skalničky: 28 jiný pohled na sukulenty a kaktusy v tufovém kameni - vzácné rostliny kaktusů
cz
Skalničky: 30 pohled na jiný kámen s kaktusy a sukulenty
Skalničky: 30 pohled na jiný kámen s kaktusy a sukulenty
Další informace v článcích o rostlinách
Skalničky Skalničky
Není nutné mít tradiční skalku, abyste se mohli těšit ze skalniček. Tyto pestré rostlinky se skvěle hodí i do květináčů, okenních truhlíků a vyvýšených záhonů moderních zahrad. Právě tam vyniknou například modré hořce, huňaté polštáře lomikamenů …
Euromedia Group k.s. | 01.03. 2011
Skalničky: Levisie květnatá Skalničky
Přesto, že založení skalky patří mezi nejtěžší úkony v zahradě alespoň z hlediska správného založení a výběru rostlin, skalničky jako takové patří mezi nenáročné rostliny na pěstování …
Skalky & skalničky Skalky a skalničky
Plánování skalky, různé typy skalek a jejich umístění, použité horniny, suché zídky, výsadba, přehled nejkrásnějších skalniček, péče o rostliny, zalévání, hnojení, množení, řez a střih, ochrana rostlin …
Rebo Productions CZ | 03.12. 2008
Skalky a skalničky - Abeceda české zahrady Skalky a skalničky - Abeceda české zahrady
Kouzlu skalniček lze snadno podlehnout, vždyť kdo by si nezamiloval ty drobné kvetoucí pozdravy hor celého světa? Společnou vlastností všech skalničkářů je láska k pěstovaným rostlinám, k horám a přírodě vůbec …
Computer Press, a.s. | 18.01. 2006