cz
Jeřáb duryňský (Sorbus x thuringiaca)
Jeřáb duryňský (Sorbus x thuringiaca)
cz
Jeřáb duryňský - celý strom (Sorbus x thuringiaca)
Jeřáb duryňský - celý strom (Sorbus x thuringiaca)
cz
Jeřáb duryňský - listy (Sorbus x thuringiaca)
Jeřáb duryňský - listy (Sorbus x thuringiaca)