Marie Fárová: Zimokeř okrouhlolistý - Celastrus orbiculatus
Čeleď: Celastraceae - jesencovité
Místo: Botanická zahrada Praha Troja
cz
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - list (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - list (Celastrus orbiculatus)
Marie Fárová: Zimokeř okrouhlolistý - Celastrus orbiculatus
Čeleď: Celastraceae - jesencovité
Místo: Dendrologická zahrada Průhonice
cz
Zimokeř okrouhlolistý - dozrávající plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - dozrávající plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - habitus na podzim (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - habitus na podzim (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - habitus v květu (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - habitus v květu (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - po odkvětu (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - po odkvětu (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - po odkvětu (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - po odkvětu (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - podzimní list (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - podzimní list (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - před rozkvětem (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - před rozkvětem (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - před rozkvětem (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - před rozkvětem (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s květem (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s květem (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s květy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s květy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s listy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s listy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s mladým listem a květy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka s mladým listem a květy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se starými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se starými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se starými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se starými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévka se zralými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévky s květy (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větévky se starými plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větévky se starými plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - větve s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - větve s dozrávajícími plody (Celastrus orbiculatus)
cz
Zimokeř okrouhlolistý - zralé plody (Celastrus orbiculatus)
Zimokeř okrouhlolistý - zralé plody (Celastrus orbiculatus)