Ing. Miloš Vymazal: Borovice (Pinus) je rod rostlin z čeledi borovicovité. Jeho zástupci jsou světlomilné vždyzelené stromy, ojediněle keře, nenáročné na půdu a na vláhu. Některé dorůstají až do výšky 100 m (borovice Lambertova - Pinus lambertiana), jiné mají habitus vysloveně keřovitý (klečovitý), např. borovice klečPinus mugo nebo borovice (limba) zakrsláPinus pumila. Borovice je obecně považována za strom s tvrdým dřevem.
Citace z
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice - větve v zimě (Pinus)
Borovice - větve v zimě (Pinus)
Ing. Miloš Krump: Borovice - Pinus
Rod Pinus obsahuje přibližně 150 druhů, rozšířených převážně v Eurasii, Severní Americe, Africe, Indonésii a Malajsii.
Z botanického hlediska jde o vždyzelené stromy, zřídka keře s přeslenitým větvením. U některých druhů je nápadná hluboce rozbrázděná borka. Brorovice mají rovněž vyvinutý mohutný kořenový systém.
Vždyzelené jehlice vyrůstají ve svazečcích na zkrácených brachyblastech nejčastěji po dvou třech nebo po pěti. Jen výjimečny jsou jehlice po jedné nebo ve větším počtu max. 8. Pupeny jsou vejcovité, často pryskyřičnaté.
Samčí šištice bývají nahloučeny na spodní části větví. Samičí jsou postranní jednotlivé nebo v přeslenech, dost často pod vrcholem. Šišky jsou nerozpadavé a zrají dva až tři roky a mají na konci plodných šupin ztlustlý štítek.Semena jsou poměrně drobná.  Dřevo je měkké a pryskyřičnaté.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
cz
Borovice - kmen (Pinus)
Borovice - kmen (Pinus)
cz
Borovice - kůra (Pinus)
Borovice - kůra (Pinus)
cz
Borovice -kůra (Pinus)
Borovice -kůra (Pinus)
Ing. Miloš Krump: Borovice - Pinus
Borovice lze rozlišit na následující skupiny:
- borovice se dvěma jehlicemi ve svazku
- borovice se třema jehlicemi ve svazku
- borovice s pěti jehlicemi ve svazku

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice (Pinus)
Borovice (Pinus)
Ing. Miloš Krump: Borovice - Pinus
Mezi zástupce borovice se dvěma jehlicemi ve svazku patří např.:
Pinus sylvestris (borovice lesní), Pinus nigra (borovice černá), Pinus heldreichii (borovice Heldreichova), Pinus mugo (borovice kleč), Pinus rotundata (borovice blatka), Pinus uncinata (borovice zobanitá), Pinus bankisiana (borovice Banksova), Pinus contorta (borovice pokroucená) či Pinus densiflora (borovice hustokvětá).
Pinus sylvestris - borovice lesní

Pinus sylvestris - borovice lesní

Pinus nigra - borovice černá

Pinus nigra - borovice černá

Pinus mugo - borovice kleč - šišky v zimě

Pinus mugo - borovice kleč - šišky v zimě


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Borovice - Pinus
Mezi zástupce borovice se třemi jehlicemi lze zařadit např.:
Pinus ponderosa (borovice žlutá), Pinus jeffreyi (borovice Jeffreyova) nebo Pinus rigida (borovice tuhá).
Pinus ponderosa - borovice těžká - jehlice

Pinus ponderosa - borovice těžká - jehlice

Pinus jeffreyi - borovice Jeffreyova - jehlice

Pinus jeffreyi - borovice Jeffreyova - jehlice

Pinus rigida - borovice tuhá - jehlice

Pinus rigida - borovice tuhá - jehlice


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Borovice - Pinus
Mezi borovice s pěti jehlicemi ve svazku patří např.:
Pinus cembra (borovice limba), Pinus peuce (borovice rumelská), Pinus strobus (borovice vejmutovka), Pinus wallichiana (borovice Wallichova), Pinus aristata (borovice osinatá), Pinus flexilis (borovice ohebná), Pinus parviflora (borovice malokvětá) nebo Pinus pumila (borovice zakrslá).

Pinus cembra - borovice limba - jehlice

Pinus cembra - borovice limba - jehlice

Pinus parviflora - borovice drobnokvětá

Pinus parviflora - borovice drobnokvětá

Pinus aristata - borovice osinatá - jehlice

Pinus aristata - borovice osinatá - jehlice

Pinus pumila - borovice zakrslá - jehlice

Pinus pumila - borovice zakrslá - jehlice


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Borovice jsou většinou statné stromy s kuželovitou korunou v mládí a s vejčitourozložitou korunou ve stáří. Je velice málo druhů, které mají keřovitý a poléhavý růst. Kůra je u většiny druhů tlustá a rozpukaná. Jehlice u borovic vyrůstají ve svazečcích po dvou, třech až pěti a při spodině mají blanitou pochvu. Květy jsou jednodomé, jednopohlavné, samčí jsou klasovitě nahloučeny při spodině výhonů, samičí stojí po 1 až 3 pod vrcholovým pupenem. Šišky zrají 2 roky, u některých druhů jsou semena okřídlená, u jiných pak bez křídel.

Pinus cembra - borovice limba

Pinus cembra - borovice limba

Pinus armandii - borovice Armandova - šišky

Pinus armandii - borovice Armandova - šišky

Pinus nigra - borovice černá

Pinus nigra - borovice černá

Pinus tabulaeformis - borovice deskovitá

Pinus tabulaeformis - borovice deskovitá


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Další informace v článcích o rostlinách
Pinus mugo 'Hesse' - borovice kleč, borovice Hessova Pinus mugo 'Hesse' - borovice kleč, borovice Hessova
Velmi oblíbenou a krásnou kosodřevinou je tento kultivar kleče s názvem „Hesse“. Roste pomalu, spíše polštářovitě a hustě, velmi kompaktně. Její jehlice jsou tmavě zelené, 7-8 cm dlouhé a vyrůstají v páru. Nejsou rovné ale mírně zvlněné, čímž dodává …
Charakteristika druhů dřev: borovice lesní (ŘÍHA ŘEZIVO) Charakteristika druhů dřev: borovice
Borovicové dřevo je měkké, křehčí než smrkové, bělová část je smetanově bílá až k okru, jádro oranžově hnědé až do rezava. Letokruhy jsou výrazné. Bělové dřevo trpívá charakteristickým šednutím, což se považuje za vadu na kráse. Díky odolnosti …
Vydavatelství ERA | 08.10. 2008
Pinus strobus 'Minima' - borovice vejmutovka Pinus strobus 'Minima' - borovice vejmutovka
Borovice vejmutovky jsou oblíbené pro své měkké jehličí, které na rozdíl od ostatních jehličnanů máte chuť pohladit. Většinou jsou jehlice delší a mají nádech do stříbrna …
Bonsaje: borovice Bonsaje - jak udělat z borovice bonsaj
V Číně a Japonsku je úcta a láska k borovici velká. Je stálezelená a představuje dlouhý život. Borovice je typickou dřevinou pro pěstování bonsaje. Pro pěstování v misce je borovice velmi odolnou dřevinou. Vyžaduje však pro správný růst dostatečné množství …
Osiva-semena.cz | 19.09. 2011
Pinus flexilis 'Vanderwolf's pyramid' - borovice ohebná Pinus flexilis 'Vanderwolf's pyramid' - borovice ohebná
Borovice ohebná je velmi efektní druh pocházející z oblasti Skalistých hor USA a Kanady. K jejím typickým vlastnostem patří značná ohebnost mladých větví a měkké, modrozelené až modrostříbrné jehličí. Nese kratší, 8-15 cm dlouhé, vejčitě tvarované šišky …