Ing. Miloš Krump: Modřín sibiřský - Larix sibirica
Larix sibirica je asi 30 m vysoký strom z čeledi Pinaceae. Vyznačuje se kuželovitou korunou, rovněž větve na starých stromech jsou převážně vodorovné.

Přirozený výskyt Larix sibirica je zejména v severovýchodní části Ruska a po celé západní Sibiři. Vyskytuje se jak v nížinách tak i na horní hranici lesa.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.