Ing. Miloš Krump: Nahosemenně rostliny
Nahosemenné rostliny jsou rostliny, jež mají rozmnožovací orgány většinou uspořádány v drobných šišticích. Jsou vývojově staré, vývoj začal od počátku druhohor. Pyl těchto rostlin je tvořen buď ve velkém množství na jedné rostlině, jež nese samčí nebo samičí květy - jednodomý druh či na jiném jedinci - dvoudomý druh.
Editoval krumpold (01.12. 2014 22:21:22)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.