Ing. Miloš Krump: Zpeřené listy
Zpeřené listy jsou složeny z více lístků, které přisedají párovitě nebo střídavě na společné vřeteno.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.