Ing. Miloš Krump: Dlanitě laločnaté listy
Dlanitě laločnaté listy mají dlanitou nervaturu a čepel vybíhá v dlanitě rozložené laloky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.