Ing. Miloš Krump: Zeravec - Platycladus
Rod Platycladus náleží do čeledi Cupressaceae. Jde o monotypní rod. Patří sem pouze Platycladus orientalis (zeravec východní).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.