Ing. Miloš Krump: Chvojník - Ephedra
Do rodu Ephedra náleží převážně keře metlovitého a přesličkám podobného vzrůstu, jež náleží do čeledi Ephedraceae. Větve jsou článkované, tenké a zelené. Listy buď chybějí nebo jsou zakrnělé. Z hlediska pěstování jsou chvojníky zcela nenáročné snesou sucho, písčité i kamenité půdy.
Ephedra equisetina - chvojník přesličkovitý

Ephedra equisetina - chvojník přesličkovitý

Ephedra aphylla - chvojník

Ephedra aphylla - chvojník


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Chvojník - Ephedra
Rod Ephedra náleží do čeledi Ephedraceae. Do tohoto rodu patří asi 40 druhů, které pocházejí ze stepních oblastí od Středomoří až do Střední a východní Asie. Některé druhy rostou i na západní části USA a Mexika.

Mezi zástupce rodu Ephedra patří např.:
- Ephedra equisetina (chvojník přesličkovitý)
- Ephedra major (chvojník větší)
- Ephedra helvetica (chvojník švýcarský)
- Ephedra alata (chvojník křídlatý)
- Ephedra americana (chvojník americký)
Ephedra equisetina - chvojník přesličkovitý

Ephedra equisetina - chvojník přesličkovitý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Ephedra distachya - chvojník dvouklasý Ephedra - chvojník
Nízké i vyšší keře metlovitého charakteru, podobné přesličkám. Rostou hlavně v suchých oblastech kolem Středozemního moře, také v severní Africe, západní a střední Asii, některé i v Severní Americe …