Ing. Miloš Krump: Javorovec - Negundo
Další názvy: jasanojavor
Rod Negundo tvoří opadavé stromy z čeledi Sapindaceae. Listy jsou vstřícné a lichozpeřené. Letorosty silně ojíněné. Plodem je okřídlená dvounažka.

Mezi zástupce rodu Negundo patří např. Negundo aceroides (javorovec jasanolistý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.