Ing. Miloš Krump: Pajasan - Ailanthus
Rod Ailanthus zahrnuje opadavé rychle rostoucí dřeviny z čeledi Simaroubaceae s řídkou korunou. Listy jsou drobné, aromatické a vyrůstají v koncových latách. Plodem je protáhlá křídlatá nažka se semenem uprostřed.
Rod Ailanthus obsahuje asi 15 druhů.

Mezi nejznámější zástupce rodu Ailanthus patří Ailanthus altissima (pajasan žláznatý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.