Ing. Miloš Vymazal: Mšice třešňová - Myzus cerasi
Mšice třešňová (Myzus cerasi) je hmyz poškozující listy dřevin sáním. Mšice třešňová je řazena do čeledě mšicovití (Aphididae) , řádu polokřídlí (Hemiptera).

Příznaky: Deformace listů, krnění a deformace letorostů, opad listů. Plody jsou deformované. Medovice na listech.

Význam: Snižování listové plochy a kvality plodů jabloně (deformace). Oslabení stromů, snížení sklizně. Mšice třešňová je vektorem virových chorob rostlin.

Biologie: Mšice má několik generací během roku. Z vajíček se líhnou na jaře samice. V červnu dochází ke vzniku okřídlených jedinců. Populace poté migruje na sekundární hostitele. Na podzim se vracejí na primárního hostitele. Přezimují černě zbarvená vajíčka na třešních.

Ekologie: Lesy, parky, zahrady.

Predátoři: slunéčka, střevlíci, dravé ploštice, zlatoočky, larvy pestřenek, pavouci a další. Během sání mohou mšice přenášet virové infekce.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
cz
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
cz
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
cz
Mšice třešňová (Myzus cerasi)
Mšice třešňová (Myzus cerasi)