Petr Kocna: Hvozdík svazčitý - Dianthus armeria
Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité
Místo: Praha Albertov, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)
Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)