Ing. Miloš Krump: Řebříček bertrám - Achillea ptarmica
Achillea ptarmica  je asi 30 až 90 cm vysoká vytrvalá rostlina z čeledi Asteraceae s krátkými vyběžkatými oddenky. Listy jsou nedělené, čárkovitě kopinaté, jemně pilovité a tmavě zelené. Během léta se objevují řídké, asi 2 až 10 cm široké chocholičnaté laty, které jsou složeny z bílých asi 1,5 cm širokých úborů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Řebříček bertrám (Achillea ptarmica)
Řebříček bertrám (Achillea ptarmica)