cz
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
cz
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
cz
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
Čekanka salátová (Cichorium intybus var foliosum)
Ing. Miloš Krump: Čekanka salátová - Cichorium intybus
Čekanka salátová je dvouletá asi 150 cm vysoká rostlina z čeledi Asteraceae. V prvním roce vytváří protáhlý kuželovitý kořen a listovou růžici jazykovitých až vejčitých listů. Druhým rokem se objevuje bohatě větvený stonek. Květní úbory jsou modré. Pod odkvětu se na stonku vytvářejí semenné hnědé nažky.

Čekanka salátová obsahuje hořčiny a inulin. Konzumní částí je tzv. puk, zvětšený uzavřený listový pupen, který raší z kořenové hlavy. Puky se používají jako zelenina v zimním období.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.