Ing. Miloš Krump: Květinářství
Květinářství je odvětvím zahradnické výroby a zabývá se těmito činnostmi:
-    produkcí květin (řezaných květin a řezané zeleně, hrnkových květin a rostlin okrasných listem, záhonových květin, osivem..atd.)
-    obchodem a odbytem s květinami
-    šlechtěním květin
-    květinářským výzkumem
-    aranžováním a vazačstvím květin

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Květinářství - květiny
Květinářství - květiny
cz
Zahradní rostliny
Zahradní rostliny
cz
Zahradní rostliny
Zahradní rostliny
cz
Zahradní rostliny
Zahradní rostliny
Ing. Miloš Krump: Význam květinářství:
Současná lidská civilizace vyžaduje ke svému spokojenému životu zdravé a pěkné prostředí. K tomuto pěknému prostředí patří nezbytně květina.
Květiny jsou hluboce spjaty s dějinami lidstva. Nejstarším sídlem květinářského umění je Japonsko, kde již v 7 stol. př.n.l. byla založena tzv. škola Ikebana, kde se vyučovalo uměleckému uspořádání květin.
Názvy květin i květiny samy mají často svůj specifický význam (např. rudý karafiát – symbol francouzské revoluce).
Květina:
-    je součástí kultury (jako např. divadlo, hudba či jiné umělecké výtvory)
-    poskytuje estetický požitek
-    přibližuje člověku přírodu

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Květinářství
Květinářství
cz
Zahradní centrum
Zahradní centrum
cz
Zahradní rostliny
Zahradní rostliny
Ing. Miloš Krump: Hlavní skupiny pěstovaných rostlin:
Letničky:
Letničky jsou rostliny, které se v jednom roce vysejí, vykvetou, vytvoří semena a následně odumřou. Vyznačují se krásnými květy. Své využití nacházejí pro květinové záhony a řez.

Dvouletky:
Mezi dvouletky patří takové rostliny, které se v prvním roce vysejí a ve druhém roce pak vykvetou a vytvoří semena a následně odumírají. Dvouleté rostliny jsou ideální pro jarní osázení záhonů.

Trvalky:
Trvalky, jsou rostliny, které na jednom stanovišti žijí více let. Zahrnují velice početnou skupinu a uplatňují se při osazování nejrůznějších květinových záhonů. Některé jsou vhodné i k řezu.

Skleníkové rostliny:
Mezi skleníkové rostliny patří takové rostliny, které vyžadují pěstování v umělém prostředí. Mohou se dále dělit na rostliny okrasné květem a rostliny okrasné listem. Podle způsobu pro který se pěstují je lze ještě dále členit na hrnkové rostliny a rostliny určené k řezu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Letničky
Letničky
cz
Skleníkové rostliny
Skleníkové rostliny
cz
Záhonové letničky
Záhonové letničky
Další informace v článcích o rostlinách
Květinářství Květinářství - historie
Květinářství je součástí zemědělství a vypěstované rostliny slouží k zlepšování životního prostředí nejen v interiérech, ale i sídlech a v krajině …
Miloš Krump | 17.12. 2011