Ing. Miloš Krump: Bér zelený - Setaria viridis
Setaria viridis je jednoletá, pozdně jarní středně vysoká trsnatá tráva z čeledi Poaceae. Z hlediska svého využití jako pícniny je její využití vhodné v mládí, brzo však stárne a tvrdne.

Spolu s Setaria glauca a Setaria verticillata se vyskytuje roztroušeně po celém státě, nejvíce však v teplejších oblastech, na lehčích půdách, úhorech či podél cest.

Setaria viridis se rozmnožuje výhradně generativně, plodem jsou drobné lesklé obilky. Květy se vytvářejí od června do podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc obilek. Po dozrání jsou semena dlouze dormantní a vzcházejí až při vyšších teplotách a vyšší vlhkosti. V půdě vydrží životaschopné více jak 5 let.

Do polí či zahrad je tato rostlina rozšiřována nejčastěji osivem, nářadím či statkovými hnojivy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Bér zelený (Setaria viridis)
Bér zelený (Setaria viridis)